Thắt lưng Dockers da nguyên miếng
 

Thắt lưng Dockers da nguyên miếng
  • 100% Leather
  • Imported
  • Hand Wash
  • 2" high
  • 44" wide
  • Bevel-edge belt with single-prong buckle in metallic finish

 


Vui lòng ghi rõ nguồn gốc khi lấy thông tin từ chúng tôi.