Thắt lưng 2 mặt Franklin Tailored
 

Thắt lưng 2 mặt Franklin Tailored
  • Leather
  • Imported
  • 1.25" wide
  • 34 US
  • Black/Oxblood


Vui lòng ghi rõ nguồn gốc khi lấy thông tin từ chúng tôi.