Máy ghi âm Sony 4GB slim
 

Máy ghi âm Sony 4GB slim - siêu mỏng. Tham khảo: http://www.sony-asia.com/local/product/icd-tx50


Vui lòng ghi rõ nguồn gốc khi lấy thông tin từ chúng tôi.