Bộ suit Bruno Piatelli blue stripe, size 36S
 

Bộ suit Bruno Piatelli blue stripe, size 36S, 100% wool


Vui lòng ghi rõ nguồn gốc khi lấy thông tin từ chúng tôi.