Bộ suit Jos A Bank light grey, size 35S
 

Bộ suit Jos A Bank, 100% wool, size 35S, vừa cấu hình từ 1m60 - 1m68, nặng từ 60kg - 68kg.A Bank blue, size 35S


Vui lòng ghi rõ nguồn gốc khi lấy thông tin từ chúng tôi.