Carrera tím
 

Carrera tím, made in Slovenia
Plastic frame
Composite lens
100% UV protection coating
 


Vui lòng ghi rõ nguồn gốc khi lấy thông tin từ chúng tôi.