Kính Polaroid
 

Kính Polaroid, mắt vuông màu nâu trà, Polarized (Phân cực).


Vui lòng ghi rõ nguồn gốc khi lấy thông tin từ chúng tôi.