Kính râm (có độ lão) ONOS
 

Kính râm (có độ lão) ONOS Latitude. Gọng titanium. Mắt râm có góc phía dưới để đọc sách cho người đeo kính lão.


Vui lòng ghi rõ nguồn gốc khi lấy thông tin từ chúng tôi.