Kính Serengeti số 3 mắt tự đổi màu, gọng bọc da
 

Kính Serengeti số 3 mắt tự đổi màu, gọng bọc da

Giá bán
2.797.000₫
GNY: 3.100.000₫
  • Nhà sản xuất: Serengeti Eyewear
  • Bảo hành: Chính hãng
Số lượng:

Kính Serengeti số 3 mắt tự đổi màu, gọng bọc da
  • Base Curve: 6 RX; Temple Length: 128 m; Lens Size: 57.8 x 42 x 60.9
  • The Drivers brown-colored lens is ideal for driving, because it adjusts to the changing light conditions that are inevitably encountered on the road.
  • 24% Transmittance lightened lens/9% transmittance darkend lens.


Vui lòng ghi rõ nguồn gốc khi lấy thông tin từ chúng tôi.