Kính Serengeti Enrico Polarized, tự đổi màu
 

Kính Serengeti Enrico Polarized, tự đổi màu

Giá bán
4.799.000₫
GNY: 5.100.000₫
Số lượng:

Kính Serengeti Enrico Polarized, tự đổi màu

  • Adaptable lenses are the preferred choice by Drivers and pilots
  • Photochromic lenses allow the eye to experience enhanced contrast
  • Darkening in bright sunlight and lightening in overcast conditions
  • Serengeti lenses react to UV light by adjusting to the changing light


Vui lòng ghi rõ nguồn gốc khi lấy thông tin từ chúng tôi.