Kính RB3536 Polarized
 

Kính RB3536 Polarized, made in Italy.


Vui lòng ghi rõ nguồn gốc khi lấy thông tin từ chúng tôi.