Đồng hồ Bulova Ceramics
 

Đồng hồ Bulova Ceramics, mặt 30mm đính hạt rất đẹp.


Vui lòng ghi rõ nguồn gốc khi lấy thông tin từ chúng tôi.